LUCHTVAART ; GESCHIEDENIS

Foto : Luchtvaartpionier "Paulhan" te Oostende (1909)

Op 18 september 1909 demonstreerde Louis Paulhan, "le Roi de l'Air", twee vliegprestaties : in de voormiddag voerde hij een vlucht uit van 2 km. waarmee hij de prijs van 5000 goudfrank verdiende en in de late namiddag vloog hij één uur boven het strand tussen Mariakerke en het staketsel. Daarmee veroverde hij met schijnbaar gemak ook de uitgeloofde premie van 25000 fr. 's Anderendaags vertrok hij vroeg in de morgen met zijn auto naar de vliegmeeting te Spa waar hij weer veel eer, roem en ... geld binnenrijfde. In : Oostende schreef Luchtvaartgeschiedenis / Walter Major. 2006, p.25

Postkaart : Vliegveld Stene - Oostende

Ostende. L'arrivée de journaux anglais par avion. Ostend. The English news papers arriving by areoplanes. Een Fokker van de KLM. Uiterst rechts F. Devriendt. Vanaf 1923 werden de Engelse kranten per vliegtuig bezorgd. Van Londen met de nachttrein tot Folkestone, waar ze op het vliegveld van Lympne om 6.30 u vetrekken en een uur later te Ostende landen. Eerst bezorgd door SABENA, daarna door de KLM. Prentkaart uit de jaren 1930. Lit. opgave. "Het vliegveld te Stene - Oostende 1920 - 1945" / Walter Major. p.31-32. Plate Bib B560.