MILITAIRE BOUWWERKEN ; KUST

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Aachen. Raversijde

Nelson, nr. 167. Comptoir Artistique, 108, rue Victor Rauter, Bruxelles. - Raversyde - Batterie Aachen - Entrée des Tranchées. Aachen Battery - Entrance of trenches. - De batterij was gelegen in de duinenstrook van het Koninklijk Domein. Om de batterij in te planten stond het Noorse chalet van Koning Leopold II in de weg en de Duitse troepen brandden het in december 1914 plat. -  Map 029 E-32d

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Aachen. Raversijde

Nelson, nr. 168. Comptoir Artistique, 108, rue Victor Rauter, Bruxelles. - Raversyde - Batterie Aachen - Casernement bétonné. Aachen Battery - Concreted Barracks. - De batterij Aachen was gelegen in de duinenstrook van het Koninklijk Domein. - Map 029 E-32e

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Antwerpen. Raversijde

Nelson, nr. 1770. Comptoir Artistique, 108, rue Victor Rauter, Bruxelles. - Raverzyde - Batterie Antwerpen. Antwerpen battery. - Dit is niet de batterij Antwerpen. Tussen de batterijen Aachen en Antwerpen installeerden de Duitsers een nepbatterij voorzien van vier stukken Wahrendorff model 1863 en opvallend geschilderd, diende het als afleidingsmanoeuvre voor vijandelijke vliegtuigen. Deze batterij werd vaak verward met de batterij Antwerpen en zelfs na de oorlog tuinde de uitgever van deze postkaart in de Duitse valstrik (Erwin Mahieu). - Map 029 E-32f