O.29 BROODWINNER

O.29 Broodwinner helemaal gerenoveerd

Foto : Vooraan de bemanning van de O.29: matroos Adriaan Laurens, machinist Frank Desmit, stuurman Mario Deneve en schipper Albert Desmit. Achteraan zien we de zesdejaars leerling-vissers van het Maritiem Instituut Mercator, met helemaal links Ivan Victor, voorzitter van het Zeevisserijfonds.

Auteurs: