OFFICIERSMESS

Foto : De nieuwe militaire kazerne (1910)

De nieuwe militaire kazerne werd gebouwd in 1909 naar de plannen van architect Louis Delacenserie en kreeg de naam "Kazerne Generaal Mahieu". Na 1945 werd ze in gebruik genomen door de Zeemacht en erd de naam veranderd in "Kazerne Bootsman Jonsen". Naam gegegeven ter nagedachtenis aan Charles Jonsen, die om het leven kwam bij een ontmijningsoperatie op de Schelde in september 1944. Hier de bouw van de officiersmess

Foto : Vaderlandse plechtigheid aan het Monument voor de gesneuvelden van het 3de en 23ste Linieregiment

Zwart/wit foto Antony 140631-2 - Formaat : 24 x 30 cm. – De Broederbond van Oudstrijders kwam samen voor hun buitengewone jaarlijkse vergadering in Oostende. Een tweehonderdtal leden namen er deel aan. ’s Morgens werden bloemen gelegd aan de voet van het oorlogsmonument in de Graaf de Smet de Nayerlaan.