ONS ACHTURENHUIS (CAFÉ DANCING RESTAURANT)

Foto : De Langestraat (circa 1955)

Het Ons  Achturenhuis gelegen in de Langestraat, in het gedeelte tussen de Louisa- en de Sint-Niklaasstraat. Door de opkomst van het sociaal toerisme in de twintiger jaren besloten de leden van het Verkeerswezen (Spoor en Zeewezen) in Oostende een vakantiehotel te openen. Dit vakantiehuis kende vrij vlug een groot sukses, doch begon te kwijnen na de Tweede Wereldoorlog. Na een langdurige verkrotting van het  pand werd het tenslotte in 1989 gesloopt in het kader van de stadskernvernieuwing.

Foto : Langestraat. Ons Achturenhuis

Afdruk postkaart. - Formaat : 19 x 12.5 cm. Helemaal links op de hoek met de Louisastraat "Hotel Birmingham" ;  
nr. 62 " Taverne Monte Carlo" ;  nr. 64 café "Ons Acht Urenhuis" ; nr 66-68 "Hotel Minerva?" ;  nr. 70 Pianowinkel van Tabary (hoek Sint-Niklaasstraat).

 

Foto : SEO. Huldebetoon personeel. 1954

Zwart/wit foto Antony 41254-20. Formaat : 13 x 18 cm. – Het personeelsfeest ging door op zaterdag 4 december in Ons Achturenhuis. Volgende personen werden gedecoreerd Mratha Vendendriessche-Verlinde, Albert Desmadryl, Richard Stockelynck, Maurice Meyns, Henri Carrette, Omer Lems, Robert Vergote, Victor Coucke en staan op het podium.

Foto : SEO. Personeelsfeest 1951

Zwart/wit foto Antony 81251-26. Formaat : 13 x 18 cm. – Het personeelsfeest ging door op 8 december in Ons Achturenhuis. Dit jaar waren er twee jubilarissen, mej. Maria Visser nijverheidsereteken 1e klasse (30 jaar dienst) en  de heer Camiel Pieters nijverheidsereteken 2eklasse (25 jaar dienst). Mej.

Postkaart : Ons Achturenhuis. Café-Restaurant-Dancing Langestraat 64

Foto Luc, Oostende. - Binnenzicht dancing. - Toen in de vroege jaren 50 de gelagzaal van Ons Achturenhuis, een café-feestzaal en hotel van de socialistische zuil in de Langestraat werd gerenoveerd, verdwenen de wandschilderingen die Octave Van Cuyck er in de jaren had aangebracht. Raoul Servais kreeg de opdracht om nieuwe muurdecoraties te realiseren. Ook deze verdwenen toen het pand in 1985 werd gesloopt. Norbert Hostyn : In : Vernieling en wederopbouw Oostende 1944 - 1958. 2019, p. 172. - Map 041D/139c