PAROCHIE SINT JOZEF

Foto : Pastoor Joseph DE VISCHERE

Ter gelegenheid van de intronisatie of inhaling van Joseph DE VISCHERE, de nieuwe parochiepastoor voor Sint Jozef, passeert de processie de kerkelijke hoogwaardigheids bekleders aan het Sint Jozefsinstituut in de Alfons Pieterslaan. Uiterst links staat de "Suisse", "Pieke"  of kerkpolitie Frans DEVOS. Naast de nieuwe pastoor, deken René BUTAYE.