PASTOOR PYPESTRAAT

Foto : Bisschop Lamiroy

Bisschop LAMIROY (centraal op de foto) op het Sint Petrus en Paulusplein voor de grote kerk. Op de achtergrond het Zeemanshuis (Zaal El Mar) met het aquarium, er naast het cafe "Petit Bourse",links de hoek van de Pastoor Pypestraat. Capa-magnadrager is E.H. Alfons DE GROEVE (leraar OLV College). Achter DE GROEVE bemerken wij E.H. Daniël VAN PARIJS (leraar OLV College) en Lucien DEWULF (priester leraar OLV College). Rechts vooraan Monseigneur Vincent-Victor DEREERE.

Foto : De Pastoor Pypestraat (circa 1950)

Het beeld van Pastoor Pype, van de hand van beeldhouwer Oscar Declerck (sic) (de broer van de Oostendse kunstschilder Jan Declerck). Het beeld sierde tot 1989 de ingang van de Vrije Visserijschool in de Pastoor Pypestraat. Thans staat het in het plantsoen voor de Sin Petrus en Pauluskerk (kant Jozef II-straat). Pastoor Pype was de aalmoezenier van de visserij en stichter van de naar hem genaamde Vrije Visserijschool

Opmerking : Het beeld van Pastoor Pype is niet van Oscar De Clerck, maar van de Nieuwpoortse beeldhouwer Karel Demuynck (1899-1949). Het dateert uit 1939. - Lees : Het beeld van Paster Pype aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk / Dirk Demaeght. De Plate 2008, februari, p.41-43,foto's.

Foto : Het Sint Petrus en Paulusplein (circa 1950)

De in 1896 door pastoor Pype gestichte Vrije Vissersgilde 'T Zal Wel Gaan, en het in 1947 geopende Aquarium. Ze waren beide gevestigd in het gebouw op de hoek van de Pastoor Pypestraat (links) en het Sint Petrus en Paulusplein. In ditzelfde gebouw was vroeger eveneens de Vrije Visserijschool Pastoor Pype ondergebracht.

Foto : Overstroming 1953

Formaat : 14 x 9 cm. - Recht voor u, de Pastoor Pypestraat met op de achtergrond de Sint Petrus en Pauluskerk. Links en rechts de Sint Franciscustraat. Links de Vrije Visserijschool Paster Pype. In de werkplaats op het gelijkvloers steeg het water tot op 0,50 meter hoogte, met aanzienlijke schade

Foto : Vrije visserijschool Paster Pype. Pastoor Pypestraat

Foto, kopie van postkaart, formaat : 10 x 15 cm.. Ingang van de Vrije Visserijschool Paster Pype in de Pastoor Pypestraat. Boven het beeld van stichter Pype van beeldhouwer Karel Demuynck

Postkaart : Gebouwencomplex Sint Petrus en Paulusplein - Pastoor Pype- en Sint Franciscusstraat

Postkaart Nels. Eerste steenlegging op 11 juni 1938 van het gebouwencomplex met school, museum en klooster. Het gebouw werd in twee fasen gebouwd (1). Eerst werd het deel op het Sint Petrus en Paulusplein opgetrokken. De ingang van het gebouw onderaan een torenachtige trappenconstructie, met rechts het drie verdiepingen hoge kloosterpand van de Aalmoezeniers van de Arbeid en links, hoek Pastoor Pypestraat, gelag- en feestzaal.