PENNINGKUNDE

Oostendse sosjeteiten en hun medaljen deel 2

Bevat : Concordia (boogschuttersgilde ; De Koningsvrienden (schuttersgilde), Tourlemain Charles ; Onafhankelijke Schichtblasers (blaaspijpvereniging) ; Hoop in de Toekomst (toneelvereniging) ; Gemeenzaamheid der Jonge Werklieden (beroepsvereniging) ; Vlaamsche Koorzangmaatschappij (koor) ; De Redders (strandredders) ; Cercle Dramatique et Musical Union Ostendaise ( toneel- muziekvereniging) ; Vreugdige Blazers (blaaspijpmaatschappij), Aspesslagh Celestinus ; Union Cycliste Ostendaise (rijwielsport) ; Onder Ons (toneelvereniging) of Ostende en Avant ; Katholieke Volksbond, Van Wetter A.

Auteurs: