ROYAL OSTEND SWIMMING CLUB (ROSC) (ZWEMMEN)

A. Ostend Swimmingclub op naam van Leon Garnier 19...

A. Ostend Swimmingclub op naam van Leon Garnier 1936 B. Sportkring voor gezondheid en opvoeding 1938 1939 op naam van L eon Garnier. C. Vischverlof 'Mij De oostendsche Lijnvisschers op naam van Leon Garnier 1939. D. De vrienden der blinden 1952 postkaart

Affiche : Royal Ostend Swimming Club. OPEN WATER ZWEMWEDSTRIJD. SPUIKOM OOSTENDE. 28 JUNI 2008.

Formaat: 55 x 39 cm. INTERNATIONALE WEDSTRIJD. BELGISCH EN VLAAMS KAMPIOENSCHAP. RECREATIEVE TRI-ACTIVE ZWEMJOGGINGS. PLAATS? SPUITKOM OOSTENDE. UUR? VANAF 13U00. AFSTAND? 750 OF 1500M. INFO? WWW.OSTENDSWIMMING.BE. MAIL? OW-OOSTENDE@HOTMAIL.COM.

Affiche : Royal Ostend Swimming Club. Stadion Robert Elleboudt. Marie-Hendrikapark. 14, 21 en 29/07/1973

Formaat : 99 c 62 cm. - Tekst gedrukt op de originele affiche van Laboulais uit 1950. - Brevetten en ballonwedstrijd 14/07/1973 ; Zwemmaraton 12 uren van Oostende 21/07/1973 ; Internationaal zwemfeest 29/07/1973

Foto : Groepsfoto nabij het zwembad in het Thermaal Instituut

Zwart/wit foto Antony nr 101036-1. Formaat : 17 x 24 cm. - Groep in Badenpaleis, met o. a. van links naar rechts : Edm. Everaerts (ondervoorzitter Ostend Swimming Club), Paul Depoplimont, Robert Elleboudt (voorzitter Ostend Swimming Club), Mevr. Lauwereins- Dorchain en August Plovie. 

Foto : Ostend Swimming Club. Landenwedstrijd Belgie-Frankrijk. 1930

Zwart/wit foto Antony 27071930-3. - Formaat : 22,5 x 29,5 cm. – Zicht op het lokaal van de Ostend Swimming Club in het Maria-Hendrikapark. Veel volk om de wijdstrijd bij te wonen in een mooi versierd park.

Foto : Ostend Swimming Club. Militair feest, wedstrijd tussen verschillende Linieregimenten. 1928

Zwart/wit foto Antony 20728-5. - Formaat : 12 x 17,5 cm. – Foto genomen naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Bond der Oostendsche Gasthofhouders op maandag 2 juli 1928 aan de lokalen van de Ostend Swimming Club. Dit feest was ingericht door de sportafdeling van het 3e Linieregiment met de medewerking van Ostend Swimming Club. Een grote en uitgelezen menigte woonde de bijeenkomst bij.