SCHEPEN ; MATIGHEID (VISSERSVAARTUIG)

12 maart 1906, vreselijk drama voor Oostende : O.223 "De Matigheid" / Jef Klausing

Overdruk uit 't Beertje 1987. - Bevat ook : marktliederen over en in verband met de ramp. "Droevig lied over het vergaan eener visschersloep te Oostende", "De Schrikkelijke Ramp of de Slachtoffers der Zee", "De brandende schuit". - Map 023 B-40

Omer Vilain over de tijd van toen : Vissersboot verging voor de ogen van veel Oostendenaars

Illustraties : (1) De O.223 in nood in de buurt van het staketsel. Als inzet een foto van de verdronken schipper Degroote en (2) Een tweede tekening van het drama van "De Matigheid". Hierbij maakte de tekenaar wel een vergissing : hij beeldde 4 mannen in het water en 2 om hulp roepende vissers in de mast af, terwijl er in feite (maar) 5 vissers aan boord van de O.223 waren.

auteurs: 

Ostende et la "Belle Epoque" (52)

Ouverture du Théâtre royal. - L'eau potable. - Catastrophe maritime. - Naissance princière à Ostende.

Prinses Marie José van België werd geboren op 4 augustus 1906 in villa Osterrieth, Northlaan 1, Oostende. - Plechtige opening van de Koninklijke Schouwburg in de Van Iseghemlaan op 7 juli 1907.

Auteurs: