SCHOLEN

Foto : De Ieperstraat (1952)

De parochiale jongensschool Sint-Jozef was gelegen in de Ieperstraat, in het gedeelte tussen de Euphrosina Beernaertstraat (links), en de Alfons Pieterslaan (rechts). Deze school was de vroegere broederschool die was overgenomen door het OLV College. Het gebouw werd in 1972 gesloopt om plaats te maken voor een nieuw compleks bestemd voor de kantoren van de "Christelijke Mutualiteit (CM)". Deze werden in mei 1975 in gebruik genomen.

Foto : De Van Nesteschool of jongensschool nr. 1 in de Sint-Franciscusstraat

Formaat : 13 x 18 cm. - De stedelijke jongensschool Van Neste of jongensschool nr. 1 is sedert 1910 overgebracht van de Schippersstraat naar de Sint-Franciscusstraat. In 1956 neemt de school de meisjesleerlingen van de Marie-Joséschool of meisjesschool nr. 5 over. In het kader van renoveringswerken aan het Visserskwartier wordt de school gesloopt.

Auguste Van Neste, de eerste directeur van het stedelijk onderwijs.

Bron : 150 jaar stedelijk lager onderwijs Oostende / Huguette Vanden Weghe. 1987

Foto : Het Sint Petrus en Paulusplein (circa 1935)

Het leegstaand pand van de vroegere Sint Andreas Vrije Visschersschool, gelegen aan het Sint Petrus en Paulusplein, school die op 16 april 1893 in gebruik was genomen. Het gebouw werd in 1937 gesloopt om plaats te maken voor de meer moderne Vrije Visscherijschool (beter gekend als de Pastoor Pypeschool).

Foto : Het Vissersplein (1936) (1)

Gedeelte van het Vissersplein, vanaf de Ooststraat (links) richting Cadzandstraat (rechts). Links in beeld, de kosteloze school en bewaarschool van de Zusters van Sint Vincentius à Paolo (Grijze Nonnen). Op de hoek van de Ooststraat was er toen een beenhouwerij. Centraal, links van de lantaarnpaal, de Straat Zonder Einde, met op de achtergrond de burelen van de wijngroothandel Auguste Péde

Foto : Klasfoto : Kleuterafdeling Marie-Joséschool in de Schippersstraat

Formaat : 15 x 10 cm. - Schooljaar 1918-1919. Zittend v.l.n.r. Huyghe Florine - Elisabeth ? - Willarte Victoire en Maria - Monteny Nora. Op de 2de rij ? - Legge Frans - Sanders Nora - ? - Beernaert Louis - ? - Vergracht Maurice - de 3 zusjes Lemmens - ?. Op de 3de rij Demulder Robert - Desmidt Georgette - Decuyper René - Pauwels Lydie - ? - Van Roose Annette - Vansteenkiste - ? - Dasseville Germaine - ? - Hostun Georgette. Op de 4de rij ?- Bly Emilienne - Devaux Renilde - Roose Victoire - ? - Falise Fernande - Eerebout Laurence - Pieters.

Foto : Koninklijk Lyceum

Foto 13 x 18.
Koninklijk Lyceum. Hendrik Serruyslaan 28. In 1910 besluit de stad op de plaats van de voormalige gevangenis een stedelijke, betalende meisjesschool op te richten naar ontwerp van stadsarchitect A. Raoux (Oostende). De aanbesteding vindt plaats in 1914. De uitvoering wordt door de Eerste Wereldoorlog verdaagd tot 1921-1922 en gebeurt door aannemer Smis-Damman. Neoclassicistisch getint breedhuis.

Foto : Louisa-Mariaschool, of Meisjesschool nr.1. Wittenonnenstraat

2 Foto's 10 x 15. Opgericht in 1877 als stadsmeisjesschool. Kent een rijke geschiedenis. Op de gevel leest men : "tot vorming van den geest" en "tot welvaart van het volk". Literatuur : 150 jaar stedelijk lager onderwijs Oostende / Huguette Vanden Weghe. p.33-35. Plate Bib : B553. Na jaren leegstand en verkrotting, eind 2015, begin 2016 afgebroken, maar de gevel blijft bestaan !. Nu, 2020, sociale appartementen van de sociale huisvestingsmaatchappij "Gelukkige Haard".

Foto : Overstroming 1953

Formaat : 14 x 9 cm. - Recht voor u, de Pastoor Pypestraat met op de achtergrond de Sint Petrus en Pauluskerk. Links en rechts de Sint Franciscustraat. Links de Vrije Visserijschool Paster Pype. In de werkplaats op het gelijkvloers steeg het water tot op 0,50 meter hoogte, met aanzienlijke schade

Foto : Stedelijke basisschool Astrid-Van Imschoot

Formaat : 18 x 13 cm. -  Gelegen in de Kroonlaan en gestart als stedelijke school nr. 6 in 1923 als "Kroonlaan". Daarom zeggen de Oostendenaars nog altijd de "Kroonlaanschole". Het nieuwe gebouw op de foto dateert van 1927 en bestaat uit een afdeling voor jongens en voor meisjes. Begin 1952 wordt de scholengroep gesplitst en bedeeld met 2 afzonderlijke namen. De jongensafdeling krijgt vanaf nu de naam van de schepen die veel inzet getoond heeft voor de Kroonlaanschool, en heet voortaan : de August Van Imschootschool.

Foto : Stedelijke basisschool Ernest Van Glabbeke

Gelegen op de wijk Meiboom in de Frère-Orbanstraat, nu August Vermeylenstraat. Gebouwd naar de plannen van Arnold De Vos door aannemer H. Boudolf. Officiële opening door burgemeester Adolf Van Glabbeke op 27 augustus 1955

Foto : Stene (1952)

De Sint-Lodewijkschool te Stene. Deze meisjesschool werd gebouwd in 1906 en genaamd naar de toenmalige pastoor van Stene-Dorp E.H. Louis Masselis. De Zusters van Liefde van de Heilige Vincentius à Paolo uit Rumbeke stonden in voor het onderricht. In 1966 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe school

Foto : Tweede Wereldoorlog. Kapellestraat en hoek Ooststraat

Foto : 9 x 6 cm. Ruïnes hoek Kapelle- en Ooststraat met zicht op de Albertschool. De jongensschool opent haar deuren in 1910, maar ontsnapt ook niet aan het oorlogsgeweld. De stedelijke werkhuizen en de firma F. Fontaine herstellen de zwaar geteisterde school, die slecht in 1947 door de Engelse militaire overheid wordt vrijgegeven.

Foto : Vercamerschool. Hoek Northlaan en Nieuwpoortsesteenweg

Formaat : 15 x 10 cm. - Stedelijke jongens- en meisjesschool nr. 5. Vanaf 1924 tot 1984, en daarna gesloten door een tekort aan leerlingen. Er blijft echter 1 kleuterklas met 3 leeftijdsgroepen open en wordt wijkafdeling van de Vermeylenschool. Bij aanvang van het schooljaar 1987-1988 verdwijnt ook de kleuterklas definitief. Bron : 150 jaar stedelijk lager onderwijs Oostende / Huguette Vanden Weghe. 1987.

Vooraan, de Nieuwpoortsesteenweg en links, de Northlaan. Op de hoek het politiebureautje op de wijk Mariakerke

Foto scholen

Foto 24 x 18. Orde van Onze Lieve Vrouw Ten Bunderen te Mariakerke, foto genomen op 03-07-1946 naar aanleiding van jubileum zuster Clara. In 1989 O.L V College Ten Bunderen, basis onderwijs,Aartshertogstraat 24-26 Mariakerke. Zuster Clara zit op de 1ste rij vierde van links. Op 1ste rij: eerste priester van links is E.H. Georges Borre, tweede priester van links is E.H. deken Joseph Desmet, eerste priester van rechts is E.H. Jacques François. Derde rij: eerste priester van links is E.H. Camiel Forrez, eerste priester van rechts E.H. Valère Adriaens.

Omer Vilain over de tijd van toen : Over de Albertschool

Illustraties : (1) Na de bombardementen van mei 1940 had men een goed zicht op de Albertschool in de Kapellestraat en (2) Een beeld uit 1917 : Engelse krijgsgevangenen verzameld op de speelplaats van de Albertschool

auteurs: