SINT-FRANCISCUSSTRAAT

Advertentie : In de Schaar. G. Delanghe-De Grijze. Sint Franciscusstraat 16, Oostende

Het beste oliegoed zooals lange jassen, vesten, broeken enz. alsook een uitgebreide keus van werkkleederen voor alle stiemannen, vindt ge in prima kwaliteit in het welgekende huis In de Schaar bij G. Delanghe-De Grijze. 16, St. Franciscustraat 16 (bij de vischmarkt)

Foto : De Sint-Franciscusstraat (1965)

Het Hovetje van Plaisance was één van de 3 impassen gelegen aan de Sint-Franciscusstraat. De andere twee impassen noemden : de Garre van Van Wyngaerde en de Impas van De Brick. De ingang van het Hovetje van Plaisance was gelegen naast het huisnummer 40 en leidde naar een binnenplein dat langs de drie zijden een aantal gelijkvormige huisjes telde, die destijds als "kamers" werden verhuurd. Rond de zestiger jaren werden deze huisjes alleen nog gebruikt als bergplaats voor viskarretjes

Foto : De Sint-Franciscusstraat (circa 1910)

De danszaal "In het Konijntje", gelegen in het Visserskwartier, was in de volksmond beter gekend als "Het Keuntje" of als "Swansels",, dit naar de bijnaam van de uitbater Edouard Pieters. Deze danszaal sloot haar deuren in 1950.

Foto : De Sint-Franciscusstraat (circa 1925)

Het toendertijd zeer gekend en druk bezocht visserscafé "In de Nieuwe Congo" dat uitgebaat werd door het echtpaar Isidoor Vanhoeck, bijgenaamd "boetten" en Eveline Bauwens. In het achterhuis van dit café was er een sproTrokerij. Het gebouw werd in 1987 gesloopt om plaats te maken voor een sociaal wooncomplex

Foto : De Van Nesteschool of jongensschool nr. 1 in de Sint-Franciscusstraat

Formaat : 13 x 18 cm. - De stedelijke jongensschool Van Neste of jongensschool nr. 1 is sedert 1910 overgebracht van de Schippersstraat naar de Sint-Franciscusstraat. In 1956 neemt de school de meisjesleerlingen van de Marie-Joséschool of meisjesschool nr. 5 over. In het kader van renoveringswerken aan het Visserskwartier wordt de school gesloopt.

Auguste Van Neste, de eerste directeur van het stedelijk onderwijs.

Bron : 150 jaar stedelijk lager onderwijs Oostende / Huguette Vanden Weghe. 1987

Foto : Overstroming 1953

Zwart/wit foto Antony zonder nummer. Formaat : 9 x 13 cm. – Zicht op de Franciscusstraat vanaf het Paulusplein. Links op de hoek een café en om de hoek in de Sint-Paulusstraat was de kruidenierszaak “In de kleine winst” van P. De Wulf. Op de andere hoek was ook een café (de naam is niet leesbaar). Verder in de straat was nog een café Perle de Crystal?

Foto : Overstroming 1953

Formaat : 14 x 9 cm. - Recht voor u, de Pastoor Pypestraat met op de achtergrond de Sint Petrus en Pauluskerk. Links en rechts de Sint Franciscustraat. Links de Vrije Visserijschool Paster Pype. In de werkplaats op het gelijkvloers steeg het water tot op 0,50 meter hoogte, met aanzienlijke schade

Postkaart : Gebouwencomplex Sint Petrus en Paulusplein - Pastoor Pype- en Sint Franciscusstraat

Postkaart Nels. Eerste steenlegging op 11 juni 1938 van het gebouwencomplex met school, museum en klooster. Het gebouw werd in twee fasen gebouwd (1). Eerst werd het deel op het Sint Petrus en Paulusplein opgetrokken. De ingang van het gebouw onderaan een torenachtige trappenconstructie, met rechts het drie verdiepingen hoge kloosterpand van de Aalmoezeniers van de Arbeid en links, hoek Pastoor Pypestraat, gelag- en feestzaal.

Protest tegen gsm-mast

Buurtbewoners willen geen gsm-mast in Sint-Franciscusstraat

Foto: Buurtbewoners protesteren tegen de komst van een gms-mast op een gebouw in de Sint-Franciscusstraat. Het gebouw is te laag, de wijk te drukbewoond en met een school en een kinderdagverblijf zijn er hier veel kleine kinderen in de buurt. Het is nog altijd niet wetenschappelijk bewezen dat zo'n zendinstallatie onschadelijk is, argumenteren ze.

Auteurs: 

Tekstaffiche : Verkoop vroegere rokerij-stomerij en conservenfabriek "Rau" en 2 puingronden

 

Affiche : Verkoop vroegere rokerij-stomerij en conservenfabriek “Rau” en 2 puingronden.

 

Studies van de notarissen Maurice Quaghebeur, Leopoldlaan, 10 ; Jacques Ghyoot, Hendrik Serruyslaan, 68 en Alphonse Lacourt, Karel Janssenslaan, 31, allen te Oostende.

Vrijwillige openbare verkoop van : Stad Oostende