SINT PIETERSKERK

Foto : De St Pieterskerk (1896-1900)

Op 14 augustus 1896 brandde de Sint Pieterskerk bijna volledig af. Links, de Noodkerk, waar de erediensten werden gehouden totdat de nieuwe hoofdkerk voltooid was. Centraal, het portaal van de kerk, dat later steen voor steen zorgvuldig werd losgekapt om heropgebouwd te worden aan de zijkant van de oude toren, genaamd de Peperbusse.

Liet Leopold II de oude Oostendse kerk in brand steken?

Kwaadwilligheid is nooit bewezen

Foto : De Peperbus : overblijfsel van de oude Oostendse kerk waarvan gezegd werd dat Koning Leopold II niet liever zag dan dat zij in een brand opging. Hij wou een nieuwe dekenale kerk, Oostendse waardig

Foto : Het praalgraf van België's eerste koningin Marie-Louise (sic) blijft een graaggezien attraktiepunt

Foto : Een mooi fotografisch effekt : de kijkgaten in de toren vormen als het ware een brandende kaars waardoorheen men een mooie kijk heeft op de sierlijke kapel

Auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : Honderd jaar geleden brandde Sint-Pieterskerk

Illustraties : (1) De kerkbrand gezien van op de hoek van de Kerkstraat. Kaart uitgegeven door drukkerij A. Elleboudt en (2) De "Peperbusse" met nog gedeeltelijke puinresten kant Sint-Pietersstraat

auteurs: