SPORT ; ROEIEN

1,820 euro voor MS Liga

Nieuwjarsreceptie bij Koninklijke Roei en Nautische Sport

Foto: De mensen van Electro Verstraete Enterprises kwamen hun wisseltrofee, The Wailer van Josiane Vanhoutte, in ontvangst nemen

Foto: Een cheque van 1,820 euro werd doorvoorzitter André Brissinck overhandigd aan de verantwoordelijken van MS Liga, Regio Oostende

Auteurs: 

Affiche : BLOSO. Kom leren roeien. Oostende. 1 tot 15 augustus …. (?)

Formaat : 70 x 33 cm. De mobiele roeisschool is nu te Oostende. Gevormde trainers geven kosteloos roeilessen aan alle geïnteresseerden. Waar: Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende. Prins Albertlaan 104, te Oostende. Het BLOSO-materieel staat kosteloos ter beschikking. 

Affiche : De Koninklijke Roei-en Nautische Sport Oostende vzwd. "Noordzee" - Roeiregatta 2004. Albertlaan 8400 Oostende. 22 en 23 mei 2004.

Formaat: 42 x 30 cm.  "Laureaat van Sportverdienste voor Clubs van de Stad Oostende 1994, '95, '96 en '99". "Laureaat van Sporttoewijding voor Clubs van de Stad Oostende 2001". Heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op haar 18° Jeugdtriatlon, meetellend voor het all-round criterium van de V.R.L. en haar jaarlijkse internationale. "Noordzee" - Roeiregatta 2004. op zaterdag 22 en zondag 23 mei 2004 - Finales vanaf 10u. 17u. 30 aan het clubhuis - 104 Pr. Albertlaan 8400 Oostende - aan de Brugse vaart. De regatta worden georganiseerd met de medewerking van Stad Oostende, de Vlaamse Gemeenschap (Dienst Waterwegen Kust - BLOSO), de Provincie West-Vlaanderen, de Gemeente Bredene, de Vlaamse Roeiliga, de West-Vlaamse Roeiliga, de Koninklijke Belgische Roeibond en vele benevole sympathisanten. 

Foto : De Royal Sport Nautique Ostende (1950)

Het vroegere clubhuis van de roeivereniging "Royal Sport Nautique Ostende (RSNO)" = "Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende (KRNSO)". Het was gelegen op het Sas-Slijkens aan het kruispunt van de Prins Albertlaan en de Molendorpkaai. Later vervangen door een paviljoen dat afkomstig was van de Wereldexpo-Brussel 1958 

Foto : Het Maria-Hendrikapark (1910)

28. - Ostende. - Bois de Boulogne. - Chalet. Het gebouw was het clubhuis van de roeiclub "Société de Sport Nautique d'Ostende" en paalde aan het afleidingskanaal Oostende - Brugge. Het werd opgetrokken in 1906. Na het dempen van het afleidingskanaal in 1937 had het clubhuis er geen zin meer. Jeugdverenigingen namen er hun intrek, o.a. de "Rode Valken" in 1968. Het "Valkennest" brandde uit in september 1973 en werd later gesloopt en vervangen door boomaanplantingen.

KRNSO bouwt eeuw clublokaal

Foto : Voorzitter Daniël Deweert, ondervoorzitter Roger ansteenkiste, secretaris John Vansteenkiste en de mannen van de werkgroep : Guy Vansteenkiste, Johan Brissinck, Wil Van Roy, Johan De Ruyter en Peter Grunewald voor het verouderde clublokaal

Foto : Zo moet het nieuwe clublokaal er in 2015 uitzien

Auteurs: 

Ontstaan, institutionalisering en evolutie van de watersport te Oostende 1834 - 1914

Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van licentiaat in de lichamelijke opvoeding. Promotor : Prof. Dr. R. Renson. Katholieke Universiteit Leuven. Groep Biomedische Wetenschappen. Faculteit Lichamelijk Opvoeding en Kinesitherapie

Auteurs: 

Oostende 1937 - 1949 [ DVD-VIDEO ]

Ostende Plage 1937 René Mol / Agnes Deprez 11 november 1938 Charel De Grijse Tennis 1938 Jean Gijselen Roeien 1938,André Brissinck Elegance d'automobile 1939René Mol Zwemmen 1939 Yvonne Vandenkerkhove Papa Ours 1939 René Mol Miss verkiezing 1939 1940 mei 1940 René Mol De bevrijding 1944 René Mol De repressie 1944 René Mol V parade 1945 René Mol Montgomery 1947 René Mol Begrafenis Ensor 1949 Marcel Vancampenhout Marktdag 1949 Jean VyveyExtras : Frank Aendenboom, René Knockaert, John De Sejourner en Jean La Roye

Auteurs: 

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. 27/05/1939

Formaat : 51 x 65 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling betreffende de roeiwedstrijden. Verbod van alle verkeer op de steenweg naar Oudenburg tussen de huizen genummerd van 20 tot 79 op 28 en 29 mei 1939. Getekend : de secretaris, M. Surmont en de burgemeester-voorzitter, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 01/06/1938

Formaat : 53 x 73 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het kanaal Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg op 5 en 6 juni 1938. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 10/05/1937

Formaat : 55 x 73 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het kanaal Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg op 16 en 17 mei 1937. - Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 26/05/1936

Formaat : 56 x 72 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het gedeelte van de vaart Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg, op 31 mei en 1 juni 1936. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux