STRANDVISSERIJ

Postkaart : Garnalenvissers te paard

Edition, E. Decrop-Desaever, Oostduinkerke. - Oostduinkerke-Bains - Pêcheurs de Crevettes dans la Mer. - Tot voor 1955 werd de korre, een langwerpig net, opgehouden door een korrestok of beugel geplaatst in de schee. De schee was de schuine plank van ongeveer vier meter lengte en veertien centimeter breedte bij vijf centimeter dikte, en diende om de garnalen op te wekken. Ze schuurde een laagje zand van de zeebodem weg  en de garnaal werd opgedreven. Aan de korrestok bevond zich de vierpeze (van vieren, laten schieten), een touw dat de visser bij het vangen nooit mag loslaten.

Postkaart : Garnalenvissers te paard

P.I.B., [Phototypie Industrielle Belge (93, rue de Courtrai, Brux)], N° 68a. La Plage Belge. Pêcheurs de crevettes. Retour à travers les Dunes. - Paardenvissers op weg door de duinen. De muilezel, achtergelaten door de geallieerde oorlogvoerende troepen, werd nog lang na 1918 gebruikt. Hij was een taaie, pezige trekker, de sobere langoor die in tijd van nood in leven bleef met wat er op de duinweiden te grazen viel (Garnalenvissers te paard / Frans Van Immerseel. Lannoo, 1973 , p.59)

Postkaart : Strandvisserij

Le Bon. - Ostende - La pêche. - Vooraan, twee vissersvrouwen met hun steeknet of stootkor. Een steeknet is een driehoeking strandnet met een kuil dat door middel van een houten stok over de bodem vooruit wordt geduwd. Op hun rug dragen zij een ovale rugmand om de garnalen in te bewaren, meestal nadat ze eerst gezeefd zijn.