THONON AIMÉE (KOORLEIDSTER)

Affiche : 6e wedstrijd voor klassieke muziek : Jonge solisten aan zee 2004

6e wedstrijd voor Klassieke Muziek. "Jonge solisten aan zee 2004". Onder de auspiciën van de provincie West-Vlaanderen. En met dank aan de stad Oostende en aan de Dienst voor Toerisme Oostende. Op 13 en 14 maart 2004 (schiftingen). 16 mei 2004 (finale). In het Oostends Variététheater, Christinastraat 20, 8400 Oostende. Voor jeugdige musici woonachtig in het Vlaamse Gewest en Brussel. Zijn toegelaten : alle klassieke instrumenten. Wedstrijdreglement en inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van uw muziekschool of bij "Jonge solisten aan Zee", t.a.v. dhr. J. Grieten, Schelpenstraat 2 b/6, 8400 Oostende. Muziekinstituut Thonon, Mevr. Aimée Thonon, Oude Molenstraat 13, 8400 Oostende Formaat : 42 x 30 cm

Affiche : Internationale Weihnachsliedermatinee. Casino Kursaal Oostende. 3 december 1995

Formaat: 42 x 30 cm
Stemmige Kerstmuziek met de Oostendse koren
Tonada (jeugd)
Tonadissima (dames)
Tonadissimo (gemengd)
Tonadiores (senioren)
o.l.v. Mevrouw Aimée Thonon met Sabrina Romana aan het klavier

Ostènsche Ploaten

Folkloristische liederen uit de Oostendse regio
Inhoud:
1. De Torre van Oostende
2. Mijn moeder kocht een haring
3. Lange Tjes
4. Lied van de poalinck
5. En laat de kloke maar luiden
6. Vee Gee Ola
7. De Vischmienvrienden
8. Het karnavalslied van de oude vuurtorenaars
9. Sientenakloaj den heiligen man
10. Sientenakloaj, hij is geboren
11. Fransje Van de Velde
12. De Visserstaal
13 D' Ostendsche meisjes
14. Gevloekte zee
15. Jantje Gerrenoasje
16. M'n tante van 't Sas

Programma : Concertvereniging van het muziekconservatorium. Zeepbellen (N. Rosseau). Te Deum (M.A. Charpentier). Kursaal Oostende. 15/03/1973

Zeepbellen : zeven wondere verhalen voor knapenkoor en orkest. Tekst : Jan Vercammen. Muziek : Norbert Rosseau. Met : de solisten van het Beligsch Kamerorkest, het koor van het Koninklijk Lyceum olv Aimée Thonon. Algemene leiding : Georges Maes. Te Deum. Marc Antoine Charpentier. Met : de solisten van het Belgisch Kamerorkest, het koor van de Concertvereniging olv Stefaan Dombrecht, het A-Cappella-Koor uit Veurne olv Godfried Pauwels. Algemene leiding : Georges Maes