TONADA-TONADISSIMO-TONADILLA-TONADIORES (KOREN)

Affiche : Internationale Weihnachsliedermatinee. Casino Kursaal Oostende. 3 december 1995

Formaat: 42 x 30 cm
Stemmige Kerstmuziek met de Oostendse koren
Tonada (jeugd)
Tonadissima (dames)
Tonadissimo (gemengd)
Tonadiores (senioren)
o.l.v. Mevrouw Aimée Thonon met Sabrina Romana aan het klavier

Affiche : Oostende. Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 11/07/1999

Formaat : 59 x 36 cm. - 11 juli : Plechtige Eucharistieviering in de St. - Petrus en Pauluskerk. Voorganger E.H. Deken Jozef Dessin. Opgeluisterd door het St. Janskoor Oostende. Concert op het Wapenplein door de muziekvereniging Lyran uit Köping (Denemarken). Beiaardconcert op het Wapenplein door stadsbeiaardier J.P. Hautekiet. Avondfeest van de Vlaamse Gemeenschap op het Wapenplein. Gastspreker : dhr. F. Vanhemelryck, nat. voorzitter Davidsfonds. Uitreiking "Orde van de Gulden Sporen". Presentatie dhr A. Venmans. Koren Aimée Thonon (circa 100 uitvoerders). Optredens Jef Burm en Bart Vandenbossche. Vuurwerk Klein Strand. - Ontwerp : Willy Bosschem

Affiche : Vlaams Audiofonds v.z.w. Zeezangfeest. Kursaal Oostende. 28 oktober .... (?)

Formaat : 51 x 30 cm. - met medewerking van Vlaamse Culturele productie vzw, digitaal orkest CD-Live en de Koren van de Middenkust : Tonadissimo, Camerlinckxkoor, Muzeschuit & Ter Duinenkantorij, Arte Vocalli. organisatie ook door V.O.V.O. vzw en V.T.B.-V.A.B. vzw. 

Hier spreekt men... Oostends.

Opgenomen in "'t Wit Paard" met medewerking van De Zeewacht. Produktie Al Van Dam. Kant A 1. Op de vismarkt zien 'k geboren 2. Pette Sjieke goa 't zeggen 3. Visserslied 4. Oostendse moppen 5. 't Stoat in de Zeewacht, Marietje 6. Noenkel Jerome aan de klap   Kant B 1. Oostende oender woater 2. Gust stoat op 't trouwen 3. Op de viertorre 4. 'k Zoen willen weten wa da je peinst 5. Let op, 't goat in de boembas stoan. Omega Intern OM 333. 103-X425

Ostènsche Ploaten

Folkloristische liederen uit de Oostendse regio
Inhoud:
1. De Torre van Oostende
2. Mijn moeder kocht een haring
3. Lange Tjes
4. Lied van de poalinck
5. En laat de kloke maar luiden
6. Vee Gee Ola
7. De Vischmienvrienden
8. Het karnavalslied van de oude vuurtorenaars
9. Sientenakloaj den heiligen man
10. Sientenakloaj, hij is geboren
11. Fransje Van de Velde
12. De Visserstaal
13 D' Ostendsche meisjes
14. Gevloekte zee
15. Jantje Gerrenoasje
16. M'n tante van 't Sas