VAN PARIJS DANIEL (1922-2007) (PRIESTER LERAAR HOOFDAALMOEZENIER MARINE)

Foto : Bisschop Lamiroy

Bisschop LAMIROY (centraal op de foto) op het Sint Petrus en Paulusplein voor de grote kerk. Op de achtergrond het Zeemanshuis (Zaal El Mar) met het aquarium, er naast het cafe "Petit Bourse",links de hoek van de Pastoor Pypestraat. Capa-magnadrager is E.H. Alfons DE GROEVE (leraar OLV College). Achter DE GROEVE bemerken wij E.H. Daniël VAN PARIJS (leraar OLV College) en Lucien DEWULF (priester leraar OLV College). Rechts vooraan Monseigneur Vincent-Victor DEREERE.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Vertrek naar Congo (07)

 Map 2009/0840-30. - Voor de afvaart krijgt het vaartuig de zegening van E.H. Daniël Van Parijs. Hij was o.a. leraar in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oostende, vanaf 1954 directeur en leraar van de "Visserijschool Paster Pype" en van 1961-1987, hoofdaalmoezenier van de Marine.