VANDECASTEELE JEAN (BURGEMEESTER)

Criminilaiteitscijfers blijven sterk dalen

Foto : Het bijna verdwijnen van de transitillegalen verklaart volgends de Oostendse politie mee de sterk gedaalde criminaliteitscijfers

Foto : De nieuwe snelheidsborden werden voorgesteld door onder meer korpschef Philip Caestecker en brugemeester Jean Vandecasteele

Auteurs: 

Elke wijkraad beslist over 100 uur politie-inzet

Foto : Elke wijkraad beslist voortaan over 100 uur - en in de praktijk nog een stuk meer - politie-inzet. Op de foto v.l.n.r. commissaris André Havermaet, afdelingshoofd van de wijkpolitie, burgemeester Jean Vandecasteele en korpschef Philip Caestecker

Auteurs: 

Jan hoet krijgt groot eerbetoon in 'De Zee)

Internationale tentoonsteling eert curator

Foto : Jan Hoet bij de officiële voorstelling van De Zee, samen met toerismedirecteur Petr Craeymeersch, schepen Niko Geldhof, en burgemeeser Jean  Vandecasteele