VERENIGINGEN ; MUZIEK

Foto : "Het Loze Vissertje"

Het koor "Het Loze Vissertje" werd zopas ontvangen door het stadsbestuur.Hier poseren zij mét vlag "Het Loze Vissertje. Gemengd koor. Oostende" op de trappen van het stadshuis. Centraal naast de vlag schepen Emiel VROOME en dirigent Florimond CORSELLIS. Mevrouw A. LACOURT houdt de vlag in haar hand.

Foto : Gerechtshof. Fanfare "Mariakerke ter Zee"

Foto : 12.5 x 9 cm. - De fanfare met vaandel op de trappen van het Gerechtshof (toen diensdoend als stadhuis). Ontvangst ter gelegenheid van het 50 jarig lidmaatschap van Arthur Vanhoutte, Evarist Vandenbroele, Karel Deschacht en Constant Schotte. De mevrouw met de bloemen is de echtegnote van Arthur Vanhoutte. Links naast haar, burgemeester Henri Serruys. Uitgebreide beschrijving in : Zo was Mariakerke : deel II / Marc Casier. 2010, p.311. Plate Bib A321

Foto : Groepsfoto van het Loze Vissertje

In 1902 werd onder leiding van koning Leopold II in Oostende een koor opgezet. Het kreeg de Franse naam Chorale des Pêcheurs en in 1910 werd de naam veranderd in Het Loze Vissertje. Het koor trad herhaalde malen op in het Koninklijk Paleis in Oostende voor de gasten van de koning en in het Kursaal. In de Eerste Wereldoorlog werden alle activiteiten stopgezet, totdat in 1928 op initiatief van Emiel Vroome, schepen van de stad, het koor nieuw leven werd ingeblazen. In 1981 werd het koor stilgelegd.

Ingekaderd.

Bron : Wikipedia

Koninklijke Stadsharmonie van Oostende brengt nog steeds klank en kleur in de stad!

Bij een 75-jarig bestaan

Foto : Tweemaal Florimond Corsellis! Links zijn geschilder portret toen hij nog een gevierde eerste viool solist was, rechts als dirigent van de Koninklijke Stadsharmonie, zoals we hem nog vaak zien tijdens kioskconcerten of bij feestelijke optochten

Auteurs: 

Ostendia Schotten koninklijk

Folkloristische drumbank vaste waarde in verenigingsleven

Foto : Voorzitter Alfred Muylle en zijn echtgenote Odette Kesteman zijn al 43 betrokken bij de Koninklijke Maatschappij Ostendia Schotten. Ze poseren voor de muzikanten tijdens de braderie in de Alfons Pieterslaan van september 2012

Auteurs: 

Programma: Luisterrijk verjarings-concert

Op zondag 31 maart 1918 (Pasen) in Hotel St.-Sebastiaan ten voordele van de behoeftige Oostendse krijgsgevangenen in Duitsland.
met de welwillende medewerking van de toneelafdeling van het Van Neste Genootschap en het Philantropisch orkest Fritz

Tekstboekje: Vlaamsche Koorzangmaatschappij Oostende

Liefdadigheidsfeest  van zondag 7 mei 1905, tekstboekje der gezonden liederen.
Bevat de titels: De kabels los ;  Het waren twee conincs kinderen ; Zeg kwezelken, wilde gij dansen? ;  Ik droomde ; Wannes en Trientjen ; Zij lachten... ;  Meilied ; Een triomfantelijk lied ; Schoon lief ; Het looze visschertje ; Duizende oogen heeft de nacht ; Bloemenliedje ; Waarom en weet niet... ;  De zee ruischt in de verte... ; Wiegeliedje ; Vaarwel mijn broeder ; Een vrouwken gezwind te spinnen zat ; Reuzelied.