VERENIGINGEN ; SCHUTTERS

Foto : Koninklijke schuttersvereniging "Les Carabiniers"

Sire Richard Panesi van de schuttersvereniging "Les Carabiniers" met de gewonnen beker voor de trofeëenkast van deze vereniging. Hij was ook voorzitter van de vereniging en sedert 1954 ook keizer, daar hij driemaal achtereenvolgend het sireschap wist te bemachtigen.

Foto : Sint Jorisgilde Oostende

Feest bij de balboogschutters de Sint Jorisgilde bij hun lokaal Café Armenonville in het Maria-Hendrikapark. De voorzitter van de Sint Jorisgilde houdt een toespraak. Centraal zittend ,burgemeester Adolphe Van Glabbeke en schepen Emiel Vroome. Staand, tweede van rechts, een jonge Laurent Soenen

Foto : Sint Jorisgilde Oostende

De feestvierende balboogschutters de Sint Jorisgilde, met vlag op de trappen van het dienstdoend stadhuis (huidig gerechtsgebouw) ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de vereniging. Links staan ook de leden van de bolders, wier vereniging in hezelfde lokaal Café Armenonville in het Maria-Hendrikapark gevestigd was.

Foto : Sint Jorisgilde Oostende

Burgemeester  Adolf Van Glabbeke overhandigt een beker aan de winnaar van een wedstrijd bij de balboogschuttersvereniging de Sint Jorisgilde, met hun lokaal in de Armenonville in het Maria Hendrikapark. Rechts, Maurice Quaghebeur, schepen.

Schilderij : Embleem Concordia Maatschappij

Embleem van boogschuttersgilde Concordia. De maatschappij werd op 2 juni opgericht te Oostende door Jacques Selis.
Johannes de Doper, als asceet in de woestijn gehuld in een kemelgaren kleed. Links het lam en rechts de kruisstaf met wit rode wimpel. De heilige is gezeten op een rots.

Het schilderij is ruitvormig.

ingekaderd