VERZET ; TWEEDE WERELDOORLOG

Agenten in het verweer : het politiekorps van Oostende op een keerpunt 1935 - 1947

Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Verhandeling voorgelegd voor het behalen van de graad master in de geschiedenis. Academiejaar 2017 - 2018. Promotor : Prof. dr. Bruno De Wever

Met bibliografie

Bidprentje : Henri Vanblaere

Vanblaere Henri. Leider van de weerstandsgroepering OMBR van Bredene. Echtgenoot van Marcella Van Haverbeke. Geboren te Oostende op 2 juli 1911 en overleden in het kamp van Gross-Rausen (Buchenwald) na ongeveer twee jaar politiek gevangenschap, vermoedelijk begin december 1944

Het Oostendse verzet in de nadagen van Wereldoorlog II

Een lokale studie naar de rol van het verzet in het naoorlogse machtsvacuüm van de bevrijding tot de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezing. - Verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis richting Nieuwste Tijden . Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Opleiding Geschiedenis. Academiejaar 2007 - 2008. Promotor : Prof. dr. B. De Wever

Auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : Wijlen Yvan Engels

Illustratie : Omer Vilain aan het graf op het ere-perk in Waterloo : "Na meer dan vijftig jaar deed het me iets aan het graf van Yvan Engels te staan. De laatste keer was ik er in 1990 met de "Oostendse Verbroedering van het Geheim Leger".

auteurs: 

Over de O.6 Madeleine-Louise als communistisch propagandaschip ter zeevisserij. - Met foto's

7 foto's : (1) Robert Deckmyn ; (2) Gerard Deckmyn ; (3) Gerard en Madeleine Deckmyn ; (4) Robert Deckmyn aan boord van de O.61 (1948) ; (5) Pascal, Robert, Madeleine en Gerard in Knesselare ; (6) Robert en echtgenote Louise in na-oorlogse tijden op weg naar de Rode Vaan en (7) De O.61