ZEEVAART ; ONDERWIJS

Foto : Zeevaartschool of Staatsmarineschool

Foto : 22 x 17 cm. Voormalige Staatsmarineschool, Slijkensesteenweg 2-4. Gebouwd in de internationaal "moderne stijl" naar ontwerp van architect P. Verbruggen uit Brussel. Ca. 1995 sluit de school tengevolge van de afnemende belangstelling voor het zeemanschap. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002. Thans in gebruik door het Havenbedrijf Oostende

Zeevaartschool sloot deuren : sinds Napoleonistische tijd in Oostende

Illustraties : Tussen beide foto's, op dezelfde plaats getrokken, liggen ruim dertig jaar. Boven Albert Deloz samen met enkele leerlingen van de Zeevaartschool in december 1954. Onder Deloz (eerste van links) als bootsman-onderrichter

auteurs: