ZEEVISSERIJ ; DOOPPLECHTIGHEDEN

Catamaran Z.69 Atlantis in de vaart

2 Foto's : (1) Schipper-mede-eigenaar Bruno Decordier, havenvoorzitter Joachim Coens, bemanningsleden Thomas Pierar en Mark Schutz en reder-zaakvoerder Bart Schiltz en (2) de doopplechtigheid.

Auteurs: 

De doop van de Z.37 "Orca" en de Z.38 "Manta"

6 foto's : (1) De doopplechtigheid ; (2) De bemanning van de Z.37 "Orca" ; (3) De bemanning van de Z.38 "Manta" ; (4) Reder A. Vlietinck en Mr. Coene (voorzitter van Hulp in Nood) ; (5) P. De Keersmaecker (pieter) en mevr. Croux (meter) van de Z.38 en (6) P. Geerinckx (peter) en mevr. J. Vlietinck (meter) van de Z.37

Auteurs: 

Documentatiemap : Vissersvaartuig O.124 "Fighter"

Bevat : Menu aangeboden naar aanleiding van de tewaterlating en doop van bokkentreiler O.124 "Fighter". Gebouwd : Scheepswerven Seghers. Eigenaars : Rederij Jami Oostende. Op 22 augustus 1985 in het Koninginnehof (Oostende). Meter : Mej. Maureen Maesen en peter : Dhr. A. Wittevrongel.

auteurs: 

Documentatiemap : Vissersvaartuig Z.66 "Nelson"

Bevat ook : (1) Uitnodiging tot het bijwonen van de doopplechtigheid van de Z.66 "Nelson" op zaterdag 23 februari 1985 om 15 uur aan boord ; (2) Menu aangeboden bij gelegenheid van de doop in Hotel "Majestic", zaterdag 23 februari 1985 en (3) Klein drukwerk van Hotel "Majestic", Zeedijk 697, 8300 Knokke

auteurs: 

Documentatiemap : Vissersvaartuig Z.98 "Op Hoop van Zegen"

Foto : De Z.98 "Op Hoop van Zegen" na de stapelloop bij de scheepswerf Seghers.

Bevat : Uitnodiging door Stanley en Steve Vantorre tot het bijwonen van de doopplechtigheid van de Z.98 "Op Hoop van Zegen", die zal ingezegend worden door E.H. Aalmoezenier Corneillie op zaterdag 25 mei 1991 om 15 uur te Zeebrugge. Na de plechtigheid wordt een receptie aangeboden ter plaatse bij Scheepswerven De Graeve. Meter : Mw. Francine Wittesaele-Engelrelst. Peter : Mr. Steve Vantorre.

auteurs: 

John en Peter Derudder lieten Z.36 Arca dopen. - Met foto's van gw

4 foto's : (1) John en Peter Derudder (reders) ; (2) Hubert Sergeant (aalmoezenier Zeebrugge) zegent het vaartuig ; (3) De bemanning : Schipper Peter Derudder, machinist Philippe De Backere, reserveschipper Steven Deruddere, matroos John Savels en walkapitein John Derudder en (4) Rosette Derudder (meter) en Gerrit Geldhof (peter) slaan de paasnagel in

Auteurs: 

Nog een nieuwe treiler voor de Zeebrugse visssersvloot : Z.78 "Vertrouwen" in bedrijf genomen

3 foto's : (1) De Z.78 Vertrouwen gemeerd aan de steiger van de scheepswerven Leon Degraeve (Zeebrugge) ; (2) De doopplechtigheid, met o.a. E.H. Bacquaert, Marcel Poppe (peter) en mevrouw Vanneste (meter) en (3) De bemanning : Geert Geselle (motorist), matrozen Freddy Cattoor, Alfred Van Waes, Johan Vermote en Bart Serreyn, Amedé Vantorre (schipper, eigenaar)

Auteurs: 

Uitnodiging : Doopplechigheid van de treiler O.33 "Marbi". Menu : Feestmaal aangeboden ter gelegenheid van de doop van de O.33 "Marbi"

Uitnodiging op naam van de heer en mevrouw Roland Martinsen naar aanleiding van de doopplechtigheid van de treiler O.33 "Marbi" door E.H. Corneillie, visserijaalmoezenier, zaterdag 3 april 1976 te 15 uur. Meter : Mevrouw Sonja Vanbillemont-Bonduelle. Peter : de Heer Marcel Vanden Bosch, kabinetsadviseur van de Minister van Verkeerswezen. - Map 023 C-11

Vernieuwing van Zeebrugse vissersvloot zet zich verder door : Z.66 "Nelson" in bedrijf genomen

5 foto's : (1) De Z.66 Nelson ; (2) De dooplechtigheid door E.H. Ben Gryson ; (3) De heer Verburgh geeft uitleg over de vangstsorteerder, met de heren Blomme, Vancraeynest, Poppe en Pintelon ; (4) Peter Jozef Vlietinck en meter Irène Depaepe en (5) de bemanning David Depaepe (schipper), Peter De Graeve (motorist), Hubert Meyers (matroos-stuurman) en de matrozen Ferny Desmedt, Roger Sorgeloos en Stefaan Ampe (scheepsjongen)

Auteurs: