ZEEVISSERIJ ; ONDERWIJS

"Eerste steen" van nieuwe verblijfsinstellingen KW Ibis officieël onthuld door gemeenschapsminister Lenssens : ruim twintig jaar geleden rezen de eerste ideeën eên!

4 foto's : (1) Minister Lenssens onthult de eerste steen van het Ibisgebouw  met de heren Schlim en Caestecker ; (2) Toespraak door de heer Vanden Bosch, ook aanwezig burgemeester Eerebout van Bredene, vice-admiraal Schlim, minister Lenssens en directeur Caestecker ; (3) De nieuwe Ibisgebouwen en (4) het oude Ibisgebouw

Auteurs: 

Foto : De Pastoor Pypestraat (circa 1950)

Het beeld van Pastoor Pype, van de hand van beeldhouwer Oscar Declerck (sic) (de broer van de Oostendse kunstschilder Jan Declerck). Het beeld sierde tot 1989 de ingang van de Vrije Visserijschool in de Pastoor Pypestraat. Thans staat het in het plantsoen voor de Sin Petrus en Pauluskerk (kant Jozef II-straat). Pastoor Pype was de aalmoezenier van de visserij en stichter van de naar hem genaamde Vrije Visserijschool

Opmerking : Het beeld van Pastoor Pype is niet van Oscar De Clerck, maar van de Nieuwpoortse beeldhouwer Karel Demuynck (1899-1949). Het dateert uit 1939. - Lees : Het beeld van Paster Pype aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk / Dirk Demaeght. De Plate 2008, februari, p.41-43,foto's.

Foto : De Velodroomstraat (1897)

De Velodroomstraat gezien vanuit de Maria-Theresiastraat. Op de achtergrond de Koninginnelaan. De Velodroomstraat liep uit op de in 1894 aldaar aangelegde wielerbaan die na 1901 niet meer werd uitgebaat. Was in het Vlaams tot 1914, de Wielrijdersstraat. Op de voorgrond de bierkar van de  "Brasserie du Vélodrome" van Feys Frs. Rue du Vélodrome 14. Centraal de eerste "Vrije Visserijschool Sint Andreas" gesticht in 1888 door Henri Pype.  

Foto : Het Sint Petrus en Paulusplein (circa 1935)

Het leegstaand pand van de vroegere Sint Andreas Vrije Visschersschool, gelegen aan het Sint Petrus en Paulusplein, school die op 16 april 1893 in gebruik was genomen. Het gebouw werd in 1937 gesloopt om plaats te maken voor de meer moderne Vrije Visscherijschool (beter gekend als de Pastoor Pypeschool).

Foto : Vrije visserijschool Paster Pype. Pastoor Pypestraat

Foto, kopie van postkaart, formaat : 10 x 15 cm.. Ingang van de Vrije Visserijschool Paster Pype in de Pastoor Pypestraat. Boven het beeld van stichter Pype van beeldhouwer Karel Demuynck

L'"IBIS", oeuvre d'adoption des enfants de pêcheurs et marins à Ostende

Foto : IBIS I-HMS Albacore-Commandant Bultinck (1883-1937). Bouwjaar 1883. HMS Albacore werd bij aankoop IBIS I. Het schip kreeg in 1926 de naam Commandant Bultinck als huldebetoon aan Alphonse Bultinck na diens overlijden.. Het schip werd in 1937 voor de sloop verkocht. (IBIS 1906-2006 / Philip Declercq. - 2007, p.330)

auteurs: 

Machinesimulator voor PMI-Oostende. - Met 2 foto's

2 foto's : (1) De leerlingen die de opleiding met de machinesimulator volgen samen met leraar Roger Hennaert : Arts Bart, De Ridder Tim, Van Massenhove Björn, Olievier Nico en Ryckaert Mario en (2) René Vandecasteele (schipper van het opleidingsvaartuig O.29) toeschouwer op een van de werkposten van foto gw

Auteurs: 

Postkaart : Gebouwencomplex Sint Petrus en Paulusplein - Pastoor Pype- en Sint Franciscusstraat

Postkaart Nels. Eerste steenlegging op 11 juni 1938 van het gebouwencomplex met school, museum en klooster. Het gebouw werd in twee fasen gebouwd (1). Eerst werd het deel op het Sint Petrus en Paulusplein opgetrokken. De ingang van het gebouw onderaan een torenachtige trappenconstructie, met rechts het drie verdiepingen hoge kloosterpand van de Aalmoezeniers van de Arbeid en links, hoek Pastoor Pypestraat, gelag- en feestzaal.