ZEEVISSERIJ ; PROMOTIE

Foto : Pakhuis “La Marée-De Zeevisch”

Zwart/wit foto Antony 91230-3. - Formaat : 23,5 x 29,5 cm. – Binnenzicht van het pakuis “La Marée-De Zeevisch” gelegen in de Vaartstraat nr. 6 op het Hazegras te Oostende. In de achtergrond wordt een vrachtwagen gelost met vis. Op de zijkant van de vrachtwagen staat de naam en adres van de maatschappij in het Nederlands en het Frans.

Voor de 13de maal werd een 'vis van het jaar' verkozen : Schol : populair, goedkoop en regelmatige aanvoer. - Met foto van gw

Foto : Enkele leden van de adviesgroep Visserij binnen de VLAM : Roger Gekiere, Dries Vermeesch, Luc Huysmans, Mark Aspeslagh, Ludo Willenms, Mia Pieters-Op De Beeck en Marc Bekaert

Graf. : Evolutie scholquotum 1982 - 2001

Tab. : Aanvoer, besomming en gemiddelde prijs schol periodes 1987 - 2000

Auteurs: