ZEEVISSERIJ ; ZEEBRUGGE

Catamaran Z.69 Atlantis in de vaart

2 Foto's : (1) Schipper-mede-eigenaar Bruno Decordier, havenvoorzitter Joachim Coens, bemanningsleden Thomas Pierar en Mark Schutz en reder-zaakvoerder Bart Schiltz en (2) de doopplechtigheid.

Auteurs: 

De doop van de Z.37 "Orca" en de Z.38 "Manta"

6 foto's : (1) De doopplechtigheid ; (2) De bemanning van de Z.37 "Orca" ; (3) De bemanning van de Z.38 "Manta" ; (4) Reder A. Vlietinck en Mr. Coene (voorzitter van Hulp in Nood) ; (5) P. De Keersmaecker (pieter) en mevr. Croux (meter) van de Z.38 en (6) P. Geerinckx (peter) en mevr. J. Vlietinck (meter) van de Z.37

Auteurs: 

De Scheepswerf Wwe H. Deweert-Crekillie en Zonen pvba : verleden en heden

(2)p. ; Intensief streven naar nieuwe scheepstypes : konstruktie van kleine hektreilers nakend (1)p. ; Nieuwe eenheid voor Zeebrugge te water gelaten. De nieuwe Z.547 Saturnus in de vaart (2)p. - Map 023 A-27

Documentatiemap : Vissersvaartuig Z.66 "Nelson"

Bevat ook : (1) Uitnodiging tot het bijwonen van de doopplechtigheid van de Z.66 "Nelson" op zaterdag 23 februari 1985 om 15 uur aan boord ; (2) Menu aangeboden bij gelegenheid van de doop in Hotel "Majestic", zaterdag 23 februari 1985 en (3) Klein drukwerk van Hotel "Majestic", Zeedijk 697, 8300 Knokke

auteurs: 

Documentatiemap : Vissersvaartuig Z.98 "Op Hoop van Zegen"

Foto : De Z.98 "Op Hoop van Zegen" na de stapelloop bij de scheepswerf Seghers.

Bevat : Uitnodiging door Stanley en Steve Vantorre tot het bijwonen van de doopplechtigheid van de Z.98 "Op Hoop van Zegen", die zal ingezegend worden door E.H. Aalmoezenier Corneillie op zaterdag 25 mei 1991 om 15 uur te Zeebrugge. Na de plechtigheid wordt een receptie aangeboden ter plaatse bij Scheepswerven De Graeve. Meter : Mw. Francine Wittesaele-Engelrelst. Peter : Mr. Steve Vantorre.

auteurs: 

Eindejaars-herdoop voor Z.186 Shannon. - Met 3 foto's van gw

3 foto's : (1) Reder Freddy Depaepe met echtgenote José Vantournhout en haar ouders, peter Steve Depaepe en zijn echtgenote Sylvia (meter) ; (2) De bemanning : schipper Philip Godfroid, reserve-schipper Nic Schiltz, motoristen Steve De Paepe en Christophe Maegerman en de stuurmannen-matrozen Christophe Van Haecke, Bart Serrey en Nico Maniaras en (3) De Z.186 Shannon (boomkortreiler) in aanbouw op de IDP scheepswerf (Oostende)
 

Auteurs: 

Eurokotter Z.70 Marleen dertien jaar in vaart. - Met 2 foto's

2 foto's : (1) Z.70 Marleen in het visserijdok (Oostende) ; (2) De eerste bemanning : eigenaar-schipper Julien Lowyck, motorist Dirk Deruyter, matroos en mede-eigenaar Johan Vantorre, Frederick Maegerman en lichtmatroos Marc Huyghebaert

Auteurs: 

Familie Casier rondt zesde nieuwbouw af : Z.296 Mooie Meid mag gezien worden. - Met 4 foto's

4 foto's : (1) De Z.296 Mooie Meid vaart de haven van Oostende binnen (nachtopname) ; (2) De bemanning : Christiaan Nevejant, Philippe Vlaeminck, Bernd Baert, Serge Verlaecke, Joachim Maeyaert en Marcell Johnston ; (3) Schipper Marcell Johnston op de brug en (4) Mede-eigenaar Bart Casier en vader Roger Casier van foto gw

Auteurs: 

Foto : Vissersvaartuig Z.583 "Angelina" vaart de havengeul van Oostende in.

Foto : 13 x 9 cm. - Op de achtergrond, het Ooststaketsel. - Z.583 "Angelina", stalen boomkortreiler gebouwd in 1970 op de scheewerf L. De Graeve voor de rederij pvba Hertsens. Bruto tonnemaat : 142. 45 en netto tonnemaat 53.14. Lengte : 30,7 m. en breedte 7,32 m. Voorzien van een motor van 525 pk (Anglo Belgian Corporation). Het vaartuig was uitgerust met : radiotelefoon, ontvangstpost, ultra sonore dieptemeter, radar, Decca navigator en Decca trac plotter. In 2007 werd het vaartuig voor de laatste maal opgenomen in de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen.

John en Peter Derudder lieten Z.36 Arca dopen. - Met foto's van gw

4 foto's : (1) John en Peter Derudder (reders) ; (2) Hubert Sergeant (aalmoezenier Zeebrugge) zegent het vaartuig ; (3) De bemanning : Schipper Peter Derudder, machinist Philippe De Backere, reserveschipper Steven Deruddere, matroos John Savels en walkapitein John Derudder en (4) Rosette Derudder (meter) en Gerrit Geldhof (peter) slaan de paasnagel in

Auteurs: 

Koningspaar leert visserij kennen. - Met 3 foto's van gw

3 foto's : (1) Rudy Declerck (Departement voor Visserij) geeft uitleg over vistechnieken en aquacultuur aan Albert II (koning van België) en Paola (koningin van België), met op de achtergrond Patrick Moenaert (burgemeester) (Brugge) en Vera Dua (minister) ; (2) De bemanning van de Z.18 Soetkin : Schipper Freddy Lagast, stuurman Rudy Savels, motorist Mario Hosten en de matrozen Roger Compernolle, Jan Savels, Lorenzo Vantorre en John Law wachten aan boord op de gasten en (3) de deelnemers aan het rondetafelgesprek : De koning en de koningin, Annemie Casier, Bart Schiltz, Carine Ulin, Bart Ge

Auteurs: 

Laatste stapelloop bij De Graeve? : Tewaterlating Z.483 Jasmine. - Met 4 foto's gw

4 foto's : (1) De Z.483 Jasmine ; (2) De eigenaarsfamilie Vlietinck met kinderen en kleinkinderen samen met meter Kathleen Vlietinck en peter Dany Defever ; (3) De bemanning : schipper Dany Vlietinck, stuurman Kurt Slabbinck, motorist Paul Vileyn, de matrozen François Demey, Ronny Beirens, Geoffrey Debusscher en scheepsjongen Mike Vandierendonck en (4) Vader René Vlietinck en zijn opvolger Dany
 

Auteurs: 

Nieuwe Z.510 Dennis voor rederij Zeemansblik. - Met 4 foto's

4 foto's : (1) De Z.510 Dennis ; (2) De bemanning : Chris De Waegenaere (schipper), Angelo Coudeville (tweede schipper), Hans Thiel (stuurman), Jurgen Savels (motorist), Johnny Vandierendonck (hulpmotorist) en de matrozen Johan Vandaele en Frank Vlietinck ; (3)Christy Utterwulghe (meter), Bart De Waegenaere (peter) samen met hun ouders Emiel en Anne-Marie Utterwulghe-Deconinck en Eric en Lena De Waegenaere-Utterwulghe en (4) Christy Utterwulghe (meter) drijft een paasnagel in de vloer van foto gw

Auteurs: 

Nog een nieuwe treiler voor de Zeebrugse visssersvloot : Z.78 "Vertrouwen" in bedrijf genomen

3 foto's : (1) De Z.78 Vertrouwen gemeerd aan de steiger van de scheepswerven Leon Degraeve (Zeebrugge) ; (2) De doopplechtigheid, met o.a. E.H. Bacquaert, Marcel Poppe (peter) en mevrouw Vanneste (meter) en (3) De bemanning : Geert Geselle (motorist), matrozen Freddy Cattoor, Alfred Van Waes, Johan Vermote en Bart Serreyn, Amedé Vantorre (schipper, eigenaar)

Auteurs: 

Nog een nieuwe treiler voor Zeebrugge... : Z.91 "Noordhinder" in bedrijf genomen

Opmerking : p.1 beschadigd. - Foto's : (1) De Z.91 ; (2) De bemanning ; (3) Mevrouw Oscar Rappé (meter), Armand Pien (peter) ; (4) Armand Pien mee op de proefreisen (5) De Z.91 en Z.90 samen aan de kade

Auteurs: 

Ook de kustvisserij is aan uitbreiding toe... : Z.207 "Adamtje" gedoopt te Zeebrugge

3 foto's : (1) De Z.207 Adamtje, even voor de doopplechtigheid aan de kade te Zeebrugge ; (2) De bemanning en (3) Jef Deroose (peter) klopt de traditionele paasnagel in het dek, met naast hem Mevrouw Geldhof (meter)

Auteurs: 

Redersduo Versluys-Couwyzer brengt Z.18 Soetkin in de vaart. - Met 4 foto's

4 foto's : (1) De Z.18 Soetkin ; (2) Mevrouw Annie Couwyzer-Demeulenaere (meter) en Camiel Versluys (peter) ; (3) Reder Willy Versluy en reder, schipper Jan Wouwyzer met de bemanning : motorist Gino Lampaert, stuurman Jan Hanson, tweede stuurman Marino Hoste en de matrozen John Law, Jan Savels en Lorenzo Vantorre en (4) Willy Versluys en Jan Couwyzer van foto gw

Auteurs: 

Verlengde en vernieuwe Z.91 Noordhinder klaar. - Met 3 foto's

3 foto's : (1) De eerste bemanning, bijna 15 jaar geleden : Schipper Eric Rappé, motorist Willy Rappé, stuurman John Vantorre, matrozen Rik Laseure, Eddy Verbeke en Jan Verbeke en lichtmatroos Dirk Claeys ; (2) De huidige bemanning : Chris Meyers, Johan Vantorre, Tony Van Rompoey, Peter Rappé, stuurman Philip Rappé, machinist Remi Anderson. Bovenaan staan de broers André, Jacky en Eric Rappé naast de werfdirecteur van de Reimerswaalwerf (Hansweert, Nederland) en (3) De drie meter langer geworden en fors vernieuwde Z.91 Noordhinder van foto gw

Auteurs: 

Vernieuwde Z.185 Emerald Star hervat visserij. - Met 3 foto's

3 foto's : (1) De bemanning van de Z.185 Emerald Star : Schipper Bart Flitser, machinist Oscar Belpaeme, matrozen Geert Populier en Jacky Marchand en lichtmatroos David De Raedt ; (2) De Z.185 verlaat de haven van Oostende en (3) De eerste bemanning op de doop op 17 december 1983 : schipper Gust Flitser, motorist Oscar Belpaeme, hulpmotorist René Verbouw, de matrozen Franky Lambrecht, Roger Hubrouck en scheepsjongen Paul Droissart van foto gw

Auteurs: 

Vernieuwde Z.92 Lundy Gannet vaart opnieuw. - Met 3 foto's

3 foto's : (1) Vader Gust Flitser met zijn drie zonen : Bart, Peter en Jan ; (2) De Z.92 Lundy Gannet verlaat de vissershaven (Oostende) en (3) De bemanning : schipper Jan Flitser, stuurman Jan Slosse, motorist Tony Demunter, matrozen Inaki Devisschere en Johnny Massenhove en lichtmatroos Emmanuel Coopman van foto gw
 

Auteurs: 

Vernieuwing van Zeebrugse vissersvloot zet zich verder door : Z.66 "Nelson" in bedrijf genomen

5 foto's : (1) De Z.66 Nelson ; (2) De dooplechtigheid door E.H. Ben Gryson ; (3) De heer Verburgh geeft uitleg over de vangstsorteerder, met de heren Blomme, Vancraeynest, Poppe en Pintelon ; (4) Peter Jozef Vlietinck en meter Irène Depaepe en (5) de bemanning David Depaepe (schipper), Peter De Graeve (motorist), Hubert Meyers (matroos-stuurman) en de matrozen Ferny Desmedt, Roger Sorgeloos en Stefaan Ampe (scheepsjongen)

Auteurs: 

Vriestreiler of het fabriekschip : De Z.565 "Narwal"

7 foto's : (1) De Z.565 "Narwal" in volle zee ; (2) Kapitein ter visserij Vanhee op het werkdek ; (3,4) Zicht op het werkdek ; (5) Zicht naar voren met schouw, brug, Elliot-vlotten... ; (6) Voordek met ankerlier en breekwater en (7) de kopmachine.

Wat de kustvissers de koning vertelden. - Met foto's van gw

7 foto's : (1) Liliane Spegelaere ; (2) Manfred Van Elslande (schipper) : (3) Carine Ulin (lichtmatroos) ; (4) Minister Vera Dua, burgemeester Patrick Moenaert en provinciegouverneur Paul Breyne verwelkomen de koning en de koningin, op de achtergrond senator Michiel Maertens ; (5) De koning en de koningin op de brug bij schipper Freddy Lagast ; (6) De koningin in het nieuwe zeemanstehuis (Zeebrugge) en (7) minister Vera Dua

Auteurs: 

Pagina's