ZWALUWENSTRAAT

Foto : De Zwaluwenstraat (1950)

Het Moederhuis St Elisabeth van de Volksbond, opgericht in 1938-1939 in de Zwaluwenstraat nr. 2, werd bestuurd door leken in dienst van de Volksbond. De verdere uitbating werd belemmerd door de Tweede Wereldoorlog. Op 1 augustus 1945 werd het Moederhuis overgenomen door de Zusters van het Geloof uit Tielt. Op 13 sepetember 1945 werd er het eerste kindjes geboren. In 1974 werd de kraaminrichting omgevormd tot een bejaardentehuis, beheerd door de Zusters van het Geloof

Illustratie : Moederhuis Sint Elisabeth. Zwaluwenstraat 2

Te Oostende werd het nieuwe moederhuis "Ste Elisabeth" van het christen werkersverbond van 't arrondissement plechtig ingehuldigd. Vanaf de opening in 1939 bestuurd door leken in dienst van de Volksbond.  Op 1 augustus 1945 werd de kraaminrichting overgenomen door de Zusters van het Geloof uit Tielt. In 1974 omgevormd tot een bejaardentehuis. In 2013 gesloopt om plaats te maken voor een modern woonzorgcentrum.

Sint-Elisabeth start met dagcentrum De Zwaluw

Foto : In deze vleugel vanhet vroegre Sint-Jozefsziekenhuis opent op 22 april dagverzorgingscentrum De Zwaluw. Op de foto centrumverantwoordleijke Ann Dert, algemeen zorgcoödinator Carine Vandekerckhove en algemeen directeur Jo Craeymeersch

Auteurs: