Voorstudie van het bas-reliëf "De Scheepstimmerman" in de brugpiloon van de Graaf de Smet de Naeyerbrug over het afleidingskanaal