Schilderijen Etsen Litho's Tekeningen Gravures Houtsnedes

Embleem : Concordia Maatschappij

Embleem van boogschuttersgilde Concordia. De maatschappij werd op 2 juni opgericht te Oostende door Jacques Selis.

Johannes de Doper, als asceet in de woestijn gehuld in een kemelgaren kleed. Links het lam en rechts de kruisstaf met wit rode wimpel. De heilige is gezeten op een rots.

Het embleem is ruitvormig.

Ets : Ex-libris: view of Ostend

Originele ex-libris ca. 1870 Op deze ets is de "Cercle du Phare" te zien. Het was een houten gebouw in eclectische stil dat rondom de oude vuurtoren op de dijk was opgericht. Westelijk van de Cercle du Phare was het Pavillon Royal, een luxe badhuis. De oude vuurtoren verdween kort na de Wereldoorlog II. Op die plaats werd het Zeeliedenmonument opgericht.  

Schilderij : De oude grote markt van Oostende

Fantaisistische voorstelling van de markt tijdens een drukke marktdag. Marktkramen, een toneelstellage met twee spelers en een groep kijklustigen errond, rechtsahter het stadhuis.
Uit de Kerkstraat komt een processie.
Boven de huizen linksachter zie je toren van de Kapucijnenkerk.

Lit. Opg. De Plate 1982, p. 61-63

Ingekaderd

Schilderij : Oude vismarkt van Oostende

Fantaisistische voorstelling van de vismarkt. Het zicht is genomen in vogelperspectief. Op de voorgrond zie je een aantal vissen en visbennen. Twee rijen schragen staan langs de markt met visverkoopsters erachter en talrijke kooplustigen ervoor. In de achtergrond boven de huizen zie je een windmolen.

Bron : De Plate 1982, p. 61-63

Ingekaderd

 

Schilderij : Portret van commisaris Maurice Seys

Een portret van commissaris Maurice Seys in officiele tenue. Geboren te Oostende in 1898, overleden in het exterminatiekamp Ellerich in 1945.
Hij was commissaris van 1939 tot 1944. Hij moderniseerde het politiekorps met een vaste motorbrigade en dienstfietsen om de gebruikelijke patrouilles te vergemakkelen. In de volsmond de “Vliegen pliche” genoemd.

Ingekaderd

Schilderij : Raderstoomboot Chemin de Fer later Diamant

Het vaartuig werd gebouwd op de scheepswerf van Ditchburn and Mare in Blackwall.
Begin 1846 werd de eerste Belgische pakketboot “Chemin de Fer” aan de staat afgeleverd. Het werd door de Belgische Koninklijke Marine door commandant Claeys naar Oostende gebracht.

Later in 1852 zou de naam veranderd worden in Diamant.

Ingekaderd

Schilderij : Raderstoomboot uit de Prince-klasse

In 1866 besloot de Belgische regering dat het drijvend materieel aan vernieuwing toe was en bestelde zeven grotere en snellere boten ineens bij Cockerill.

De Louise Marie, Leopold I, Marie Henriette, Comte de Flandre, Comtesse de Flandre, Prince Baudouin en Parlement Belge. Een van deze boten wordt hier afgebeeld.

Literatuuropgave : Het Gulden boek van de maildienst / Marcel Vanalderweireldt

Ingekaderd

Schilderij : Straat zonder Einde

 

Zicht op Straat zonder Einde en hoek Vissersplein. Rechts op de hoek zie je Estimanet by… Voor de deur van het café vrouw met kind. Op het einde van de straat gebouw met rode poort distillerie A. Pede

Halverwege aan de rechterkant zit een een vrouw netten te breien of te herstellen. Verderop een vrouw in haar deurgat en aan de overkant een man op een stoel.

Ingekaderd