Advertentie : Ten Stuyver. Feestzaal. Stuiverstraat 357, Oostende