Onze kring

le musée ostendais d-histoire Ostendener verein heimatkunde und geschichte De Plate Short history of the society De Plate

Op 21 november 1954 werd de folklorekring De Plate aan de Oostendse cultuurwereld voorgesteld.

Zeventien gedreven Ostendiana liefhebbers stichtten de nieuwe vereniging na een dwingende oproep van Karel Seys, beter gekend onder zijn auteursnaam Ary Sleeks. Deze had opgemerkt dat hij een buitengewone respons had gekregen op de vergadering die hij in september 1954 had belegd in het stadhuis naar aanleiding van de 350ste verjaardag van het einde van het Beleg van Oostende (1601-1604).

Het reeds verdwenen koffiehuis De Bierkelder in de Christinastraat 116 fungeerde als doopvont voor de boreling.

Het doel was de algemene en lokale folklore te bestuderen en de belangstelling hiervoor te bevorderen. De hulpmiddelen daartoe waren voordrachten, studievergaderingen, contacten met andere folklorekringen, studiereizen en de inrichting van een folkloremuseum.

De zetel van de vereniging werd de Parijsstraat 14, de woonst van Karel Seys, die archivaris-penningmeester werd. Het eerste bestuur werd samengesteld waarbij Ernest De Taeye voorzitter, ook hoofdman genoemd werd, Willy Laforce nam de taak van secretaris op zich en Florimond Corsellis werd muzikaal adviseur. Frank Edebau en John Hermans fungeerden als commissarissen.

De nieuwe vereniging floreerde en op 18 april 1959 werd de kring tot een vzw omgevormd met als naam: "Oostendse Heemkundige Kring De Plate" (staatsblad van 1 mei 1959).

De doelstelling bleef dezelfde. Personen "van beide geslachten" konden vanaf 18 jaar als lid opgenomen worden (deze leeftijdsgrens is ondertussen uit de statuten verdwenen). Voor 30 frank was men werkend lid, voor 50 frank beschermend lid en vanaf 100 frank werd men erelid. De beslissing om de kring een wettelijk statuut te geven had ondermeer voor gevolg dat kunstschilder Emiel Bulcke een belangrijk legaat schonk aan De Plate.

Verenigingen hebben het dikwijls moeilijk geschikte vergaderplaatsen te vinden en De Plate verging het niet anders: van De Bierkelder ging het naar de Picadilly (Leopold I -plein of 't Pèèrd zoals dit door de Oostendenaar wordt genoemd), naar Le Châtelet, Café de la Poste, het stadhuis, de Normandie om uiteindelijk in 1974 gastvrijheid te genieten in de lokalen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF).

Voordrachten werden gehouden in de Picadilly, het Prinsenhof (Oud Oostende, nu Hertendale) in de Ieperstraat en later de conferentiezaal van het stadhuis om uiteindelijk in de lokalen van de VVF te belanden. De noodzaak werd aangevoeld om een eigen tijdschrift uit te geven en Jef Klausing werd de eerste hoofdredacteur. Hij werd opgevolgd door Omer Vilain vanaf 1984 Jean Pierre Falise en sedert 2019 is Koen Verwaerde redactiechef.

Voorzitter-medestichter Ernest De Taeye overleed in 1974 en hij werd opgevolgd door August Van Iseghem, telf uit een geslacht dat in de loop der laatste 250 jaar de stad Oostende enkele zeer prominente burgers geschonken heeft. Op 24 april 1999 nam Omer Vilain, mede-stichter, het voorzitterschap. Hij gaf de fakkel door een Jean Pierre Falise op 30 maart 2005. In 2020 werd secretaris Nadia Stubbe voorzitter van de vereniging.

Vanaf 1975 trad de kring in een vernieuwde beweging naar buiten. Stuwende kracht was de nieuwe dynamische secretaris Jan-Baptist Dreesen. Folklore alleen was niet meer voldoende en volkskunde, heemkunde, lokale geschiedenis, milieubehoud en monumentezorg werden onderwerpen die voor de kring zeer belangrijk werden.

Sedert 8 juni 1996 is de naam gewijzigd in "Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate" en werd een belangrijke doelstelling aan de statuten toegevoegd nl. de verdediging opnemen van en ijveren voor het behoud, de bescherming en het herstel van het historisch roerend en onroerend patrimonium en erfgoed van de stad en regio Oostende. Daaronder vallen monumenten, straten, pleinen, buurten en plaatsnamen die waardevol geacht worden vanuit historisch, cultureel, landschappelijk, stedenbouwkundig en archeologisch oogpunt.

In november 2005 bestond de kring 50 jaar en de naam werd opnieuw gewijzigd in "Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate".