Beroepskennis voor den stuurman, of Zeeregeling voor de visschers