Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen : Boehme Leon