Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen : Deschrevel Renaat