Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen : Everaert Cesar