Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen : Meesschaert Georges