Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen : Pottier Petrus