Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen : Struye Paul