Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen : Van Branteghem Louis