Brevet : Lambregt Hendrik Cornelis. Brevet van schipper ter visscherij. 24/07/1935