Brevet : Lambregt Henricus Cornelius. Brevet van schipper ter visscherij. 12/02/1938