Brochure : Grote Postzegeltentoonstelling en Filatelitstische Beurs