De Belgische Oostkust = La Côte belge de l'Est = The Belgian Coast, eastern sector : Oostende, Breedene, Den Haan (Le Cocq), Wenduine, Blankenberge, Heist, Knokke