De Oostendse pakuizen en de Generale Indische Compagnie. - Overdruk uit : Genootschap voor Geschiedenis : handelingen 2002, 139/1-2