De regering, het parlement en de lijn Oostende-Dover 1841-1971
Omschrijving
Eindverhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Promotor : Prof. Dr. L. Fran├žois. Universiteit Gent. Facultait Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Nieuwste Geschiedenis. Academiejaar 200-2001
2001
Auteurs
Plaats uitgave
Editie
2de volledig herz. dr.
Aantal pagina's
265,XXVII,graf.