Diploma : Hoop in de Toekomst. Wederlandschen tooneelwedstrijd 1899 - 1900. Tooneelkring "De Moedertaal". Mechelen
Omschrijving

Tweede prijs drama toegekend aan de Koninklijke Toneelmaatschappij 'Hoop in de Toekomst' van Oostende met het drama "De Ware Schuldigen"

1899
formaat_extern
55 X 69 cm.
Kenmerken
karton