Document: De eerste honderd jaar der zusters van den heiligen Jozef in Oostende