Factuur : Carrosserie R. Bourgeois. Torhoutsesteenweg 235, Oostende
Omschrijving

Opgericht door Felix Bourgeois te Stalhille. Vanaf 1900 voortgezet door zijn zonen Leon en Theophile. Deze laatste zette na het overlijden van zijn broer de zaak alleen verder. Zijn zonen René en Gaston brachten het bedrijf naar Oostende, waar het grote uitbreiding nam. Sind 1957 wordt René bijgestaan door zijn zoon Ir. Robert Bourgeois. René schakelde de fabricage van koetsen over naar de automobielindustrie (koetswerk). Vanaf 1960 werd aangevangen met het bouwen van caravan B 36 - 4 luxe, de eerste caravan ter wereld geperst in aluminium, en gebouwd volgens de principes van de hedendaagse autoconstructie. Het afzetgebied ligt in het buitenland. Gemiddelde tewerkstelling van 25 personen. In : Dit is West-Vlaanderen : steden, gemeenten, bevolking : dl.2 / Lucien Dendooven. Flandria, 1960. p.1286

12/
09/
1961
12/
09/
1961
Herkomst