Factuur : E. Van Cleemputte. Fietsen. Vingerlingstraat en Voorhavenlaan, Oostende